Traume Arbejde

Behandlinger

At Arbejde med Traumer

Integration

Et traume kendetegnes ved at være så overvældende en hændelse, at psyken ikke har kunne rumme, bearbejde og integrere det der skete. Hverken mens eller efter det stod på. Vi kan gå rundt med traumatiske oplevelser dybt begravet i sindet, som fortsat har indflydelse på det vi opfatter som farer og de strategier vi bruger i nutiden. 

Nyere forskning

Det traumearbejde jeg tilbyder er baseret på nyere hjerneforskning og viden om hvordan vi reagerer instinktivt på overvældelse af nær tilknytningsperson og oplevelsen af livsfare. Du kan arbejde med reaktionsmønstrene uden at gå ind i dybe minder og genåbne det som du for længst har gemt væk som værende for smertefuldt. 

Jeg oplever at mange mennesker bærer traumereaktioner som er ubevidste. Det gælder især for udviklingstraumer som er kendetegnet ved en belastet barndom med gentagen overbelastning i form af omsorgssvigt, vold, seksuelle overgreb  eller opvækst med en psykisk syg forældre eller forældre der er alkoholiker eller stofmisbruger. Selvom det dengang føltes som normalt, så har du været nødsaget til at tilpasse dig krævende livsvilkår, hvilket belaster nervesystemet. 

At være præget af automatreaktioner kan have stor betydning for selvforståelsen, Du kan gå med en  oplevelse af, at det er for dårligt du ikke kan styre din vrede eller gråd. At du er svag, fordi du ikke kan gøre tingene anderledes og falder i samme rille igen og igen. Overlevelsesreaktioner er stærke, men de kan belyses og ændres til konstruktive nutidige strategier.  

Grundlag

Jeg er meget inspireret af nyere forskning indenfor traumeforståelse, som er præget af viden om hjernen og dens udvikling under en angstpræget opvækst. Jeg læner mig op af den nyere viden om at traumer og behandler ud fra en traume informeret tilgang. Herunder kilder som Steven Porges, Janine Fisher og Bessel Van der Kolk.  Udgangspunktet er at traumer sidder i nervesystemet og også skal behandles herigennem. Jeg  inddrager øvelser som styrker nervesystemets evne til at være i ro. 

Vil du vide mere?