Kreativ psykoterapi

Behandlinger

Psykoterapi i Kalundborg

terapeutiske samtaler

Psykoterapi er et bredt felt med mange kreative indgange og muligheder. Jeg arbejder med flere forskellige metoder og har den indstilling, at terapi gerne må være spændende og sjovt, samtidig med at det er svære ting der arbejdes med. At lære sig selv at kende på et dybere og dybere plan åbner også for forunderlighed og glædesfuld forening med nye sider af dig selv.

Familieopstilling på dine indre delpersonligheder

Et af de værktøjer jeg tager i brug er familieopstilling, hvor jeg guider dig ind i at mærke og lytte til forskellige sider af dig selv og forstå deres indbyrdes samspil. Det giver ofte en stærk forståelse af egne reaktionsmønstre, følelser og indstillinger og en mulighed for anerkendelse og forandring af disse.

Spirituel psykologi
Jeg tilbyder terapeutiske samtaler på helt almindelig vis, hvor det spirituelle felt er velkomment, anerkendt og kan udforskes som en del af din virkelighedsforståelse. Den åbenhed jeg kan tilbyde dig, har base i mange års udforskning af en energetisk tilgang til os som mennesker. Det er min oplevelse at følelser, tanker og mønstre kan gå i ring på en måde, hvor en mental tilgang ikke kan ændre på tingene. Her arbejder jeg med at tilgå tilstandene fra et energetisk perspektiv og gennem sansning og oplevelse give støtte til indre og ydre forandring. 

Energiøvelser 

Jeg tilbyder guidede rejser i det indre univers, der er dybdegående og kan være med til at belyse og forløse svære følelser og gamle mønstre. Det er en form for healing og foregår som en dialog, hvor du fortæller, hvad du oplever undervejs, og jeg giver feedback med de oplevelser, jeg får. Øvelserne giver mulighed for dyb forløsning.

Vil du vide mere?