Samtaleterapi

Behandlinger

Samtaleterapi nær Kalundborg

psykolog Bøgelyset i Eskebjerg

Kerneværdierne i terapien er nærvær, forståelse, indsigt, accept og forandring. Terapien giver et rum hvor der er tid og plads til at undersøge hvordan du har det.

Jeg møder dig i et ligeværdigt rum og inviterer til en balance mellem at lytte og spørge nysgerrigt. Der er mange informationer i  både tanker, følelser og kropslige fornemmelser og jeg spørger til alle dele.

Et fokus for terapien
Følelserne er vigtige for os som mennesker: De er liv og giver dybde og mening, når de bor naturligt i os og får lov til at komme til udfoldelse. Når de holdes nede mister vi en del af kontakten til os selv. En stor del af mit fokus i terapien er at give følelserne plads og anerkendelse, så de får den betydning, de faktisk har. Når følelserne får tid til at udfoldes indeni, kommer der kontakt til kroppen på en sammenhængende måde. Mit udgangspunkt er at kroppen rummer følelserne og at kroppen er i stand til at bærer følelserne når vi ved hvordan. med den kontakt til krop og følelser kan du lande i dig selv. 

Barndom og forældre
Mit speciale er behandling i forhold til en kompliceret eller traumatiseret barndom, hvor der er behov for at se på reaktionsmønstre, som har været nødvendige i barndommen, men som bliver til smerte i voksenlivet og kræver forandring og forvandling: Når der er behov for en ændring i livsmestringen, som fører mod bedre og ofte god trivsel.

Det er naturligt for mig at spørge længere tilbage i tiden og koble din tidlige tilknytning til dine forældre med nuværende problemstillinger, men det er ikke nødvendigt, hvis du ikke ønsker det. At arbejde med relationen til dine forældre – uagtet om du stadig har dem eller har kontakt til dem – kan være givende for din oplevelse af dig selv og det, du bærer fra dem. Det kan give en forståelse af, hvad du ikke længere behøver at være bærer af. Det, som du bærer, “tilhører” dem og definerer i bund og grund ikke dine unikke værdier som menneske.

Grundlag                                                                                                Samtaleterapien er basen for mit terapeutiske arbejde.  Jeg er psykodynamisk orienteret. Inden for den psykodynamiske terapi forstås psykiske problemer overvejende som en reaktion på ubearbejdede følelser, som opstår – ofte ubevidst – i relation til andre mennesker. Behandlingens fokus er især på at acceptere og forholde sig til sine egne følelser.

Vil du vide mere?